0

سایر

تست تخمک گذاری 6,850 تومان (قیمت همکار برای 20 عدد به بالا)
قرص نصف کن 12,000 تومان (قیمت همکار برای 6 عدد به بالا)
سفتی باکس 6,500 تومان (قیمت همکار برای 10 عدد به بالا)
دمیار بزرگسالان 5,000 تومان (قیمت همکار برای 6 عدد به بالا)
تقویم دارویی هفتگی 4,000 تومان (قیمت همکار برای 12 عدد به بالا)
تقویم دارویی روزانه 2,000 تومان (قیمت همکار برای 12 عدد به بالا)
تقویم دارویی روزانه هفتگی 7,500 تومان (قیمت همکار برای 12 عدد به بالا)
سوند فولی تماس بگیرید
سوند نلاتون 1,150 تومان (قیمت همکار برای 60 عدد به بالا)
باتری سمعک تماس بگیرید
اپلیکاتور کرم تماس بگیرید
اپلیکاتور قرص تماس بگیرید
بادکش 12 لیوان 28,500 تومان (قیمت همکار برای 4 عدد به بالا)
لوله ادرار 4,500 تومان (قیمت همکار برای 6 عدد به بالا)
زیر انداز بهداشتی 3,500 تومان (قیمت همکار برای 150 عدد به بالا)
تیغ بیستوری تماس بگیرید
پد چشمی استریل 600 تومان (قیمت همکار برای 100 عدد به بالا)
اسپکولوم 1,200 تومان
اسپکولوم بدون چراغ Minerva 800 تومان
آبسلانگ 7,800 تومان
بادکش 6 لیوان 29,500 تومان
نتایج 1 تا 21 از کل 21 نتیجه