سبد خرید0

ساپورت و آتل های طبی

3_481898842
40% تخفیف
232,000 تومان139,200 تومان باند تنیس البو نئوپرنی پاک سمن کد133
kafsh_zir_gach
20% تخفیف
150,000 تومان120,000 تومان کفش زیر گچ سماطب6013
1_1839573172
40% تخفیف
385,000 تومان231,000 تومان شکم بند قابل تنظیم سگک دار پاک سمن کد 502
7_772684857
40% تخفیف
385,000 تومان231,000 تومان شکم بند بارداری تحتانی پاک سمن کد099
7_318260618
40% تخفیف
851,000 تومان510,600 تومان شکم بند بارداری پاک سمن کد016
3_83282242
40% تخفیف
701,000 تومان420,600 تومان کمربند طبی کار پاک سمن کد076
4_786412971
40% تخفیف
696,000 تومان417,600 تومان شکم بند لاغری پاک سمن کد017
3_108996036
40% تخفیف
322,000 تومان193,200 تومان آویز دست شانه ای پاک سمن کد071
3_474641206
40% تخفیف
408,000 تومان244,800 تومان آویز دست گردنی پاک سمن کد013
3_518148318
40% تخفیف
166,000 تومان99,600 تومان باند تنیس البو پاک سمن کد 055
3_164817550
40% تخفیف
104,000 تومان62,400 تومان آتل انگشت پاک سمن کد054
3_1586659529
40% تخفیف
355,000 تومان213,000 تومان شست بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن کد110
3_1703372328
40% تخفیف
297,000 تومان178,200 تومان شست بند آتل دار پاک سمن کد053
7_584912417
40% تخفیف
987,000 تومان592,200 تومان کمربند طبی سخت منفذ دار کد 146
3_1797533390
40% تخفیف
210,000 تومان126,000 تومان مچ کف بند طبی شست دار پاک سمن کد 079
3_1635541832
40% تخفیف
297,000 تومان178,200 تومان فتق بند یک طرفه پاک سمن کد022
3_52832037
40% تخفیف
322,000 تومان193,200 تومان فتق بند دو طرفه پاک سمن کد023
3_147937612
40% تخفیف
284,000 تومان170,400 تومان مچ شست بند آتل دار پاک سمن دست چپ کد 067
3_1083623904
40% تخفیف
472,000 تومان283,200 تومان ران بند طبی نئوپرن پاک سمن کد 089
3_706330659
40% تخفیف
355,000 تومان213,000 تومان مچ شست بند آتلدار پاک سمن دست راست کد 067
3_1366683654
40% تخفیف
363,000 تومان217,800 تومان زانوبند قابل تنظیم کشکک باز پاک سمن کد026
3_1534396042
40% تخفیف
210,000 تومان126,000 تومان مچ بند نئوپرنی با استرپ پاک سمن کد 090
3_1574082631
40% تخفیف
341,000 تومان204,600 تومان مچ بند آتل دار پاک سمن دست چپ کد052
6_1322458458
40% تخفیف
341,000 تومان204,600 تومان مچ بند آتل دار پاک سمن دست راست کد 052
3_1758217618
40% تخفیف
679,000 تومان407,400 تومان زانوبند طبی نئوپرنی پاک سمن 097