سبد خرید0

ضدعفونی کننده ها

13,500 تومان (قیمت همکار برای 20 عدد به بالا) الکل صنعتی
6,850 تومان (قیمت همکار برای 110 عدد به بالا) ژل ضدعفونی کننده دست هپسان جیبی
58,500 تومان (قیمت همکار برای 12 عدد به بالا) الکل طبی 96% یک لیتری
16,500 تومان (قیمت همکار برای 20 عدد به بالا) پد الکلی تانسو (بسته صد عددی)
46,000 تومان (قیمت همکار برای 12 عدد به بالا) الکل طبی 70% یک لیتری سپتکل
45,000 تومان (قیمت همکار برای 25 عدد به بالا) اسپری الکل سپتکل 500 سی سی دوشی
39,000 تومان (قیمت همکار برای 20 عدد به بالا) اسپری الکل سپتکل 500 سی سی
21,000 تومان (قیمت همکار برای 40 عدد به بالا) اسپری الکل سپتکل 250 سی سی
17,400 تومان (قیمت همکار برای 40 عدد به بالا) اسپری الکل سپتکل 120 سی سی
23,500 تومان (قیمت همکار برای 20 عدد به بالا) اسپری ضدعفونی کننده دست 250 سی سی هپسان
35,500 تومان (قیمت همکار برای 20 عدد به بالا) اسپری ضدعفونی کننده دست نیم لیتری هپسان
1,750,000 تومان (قیمت همکار برای 5 عدد به بالا) دستگاه ضدعفونی کننده دست
17,500 تومان (قیمت همکار برای 35 عدد به بالا) محلول ضدعفونی کننده دست 250 سی سی سپت کل
8,500 تومان (قیمت همکار برای 70 عدد به بالا) محلول ضدعفونی کننده دست 120 سی سی سپت کل
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید