0

تزریقات

سرنگ انسولین آوا 850 تومان (قیمت همکار برای 80 عدد به بالا)
سرنگ یزد 485 تومان (قیمت همکار برای 500 عدد به بالا)
سرنگ مینا 485 تومان (قیمت همکار برای 100 عدد به بالا)
محلول ضدعفونی کننده دست 5,000 تومان (قیمت همکار برای 70 عدد به بالا)
گارو 10,500 تومان (قیمت همکار برای 3 عدد به بالا)
چسب میخچه و زگیل 18,000 تومان (قیمت همکار برای 5 عدد به بالا)
چسب کنزیو تیپ 59,000 تومان (قیمت همکار برای 6 عدد به بالا)
چسب زخم KM 150 تومان (قیمت همکار برای 300 عدد به بالا)
پانسمان آماده ضد آب 3,000 تومان (قیمت همکار برای 20 عدد به بالا)
نخ جراحی سیلک تماس بگیرید
نخ جراحی کرومیک تماس بگیرید
چسب ضدحساسیت تماس بگیرید
چسب KBM ضدحساسیت 7,000 تومان (قیمت همکار برای 24 عدد به بالا)
چسب لوکوپلاست 6,000 تومان (قیمت همکار برای 60 عدد به بالا)
چسب 3M ضدحساسیت تماس بگیرید
چسب زخم پارچه ای ایراپانس تماس بگیرید
چسب زخم پاندا تماس بگیرید
چسب حصیری 19,000 تومان (قیمت همکار برای 5 عدد به بالا)
چسب آنژیوکت 1,000 تومان (قیمت همکار برای 100 عدد به بالا)
پانسمان آماده 4,000 تومان (قیمت همکار برای 15 عدد به بالا)
سرنگ سیما 650 تومان (قیمت همکار برای 500 عدد به بالا)
ست سرم 1,350 تومان (قیمت همکار برای 500 عدد به بالا)
باند کنار بافت 450 تومان (قیمت همکار برای 150 عدد به بالا)
باند کشی کهن درمان 2,000 تومان (قیمت همکار برای 60 عدد به بالا)
نتایج 1 تا 24 از کل 41 نتیجه